Disclaimer

De inhoud van deze webshop is tot stand gekomen in opdracht van Slijperij J.M. van Rangelrooij en ontwikkeld en uitgevoerd door Roubos Koring Design. Deze voor derden ontworpen webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slijperij J.M. van Rangelrooij en Roubos Koring Design kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie.

Slijperij J.M. van Rangelrooij en Roubos Koring Design kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.

Op de vormgeving van de door Roubos Koring Design vervaardigde webshop en fotografie rust copyright. Het is niet toegestaan deze vormgeving of delen daarvan voor commerciële doeleinden te kopiëren, na te maken, te veranderen, te publiceren of op enigerlei wijze te verspreiden of te vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slijperij J.M. van Rangelrooij en Roubos Koring Design.

Slijperij J.M. van Rangelrooij en Roubos Koring Design sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de webshop en zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roubos Koring Design: [email protected]

© Copyright 2018 Roubos Koring Design, Narcissentuin 4, 3994 PS, Houten, Nederland. All Rights Reserved.

 

 

← Keer terug naar de backoffice    You want your knives to be sharpened? Please visit: www.messenslijpen.nl " A Japanese knife will change your life" Verbergen