Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

De inhoud van deze webshop is tot stand gekomen in opdracht van Slijperij J.M. van Rangelrooij. Deze voor derden ontworpen webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slijperij J.M. van Rangelrooij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie.

Slijperij J.M. van Rangelrooij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.

Op de vormgeving van de webshop en fotografie rust copyright. Het is niet toegestaan deze vormgeving of delen daarvan voor commerciële doeleinden te kopiëren, na te maken, te veranderen, te publiceren of op enigerlei wijze te verspreiden of te vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slijperij J.M. van Rangelrooij.

Slijperij J.M. van Rangelrooij sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de webshop en zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

© Copyright 2022